Vyber si

Svoje písně jsem rozčlenila i tematicky k různým příležitostem. Taky na této stránce naleznete nové písně, které dosud nejsou na žádném CD.

Nové písně

Stále tvořím nové aneb co není v balíčku CD.

Zpráva z nebe
Jsi úžasná jaká jsi. Vidím tvé světlo i hodnotu.
Jsi důležitou součástí existence a milovaná nadevše.
Otevři své srdce a důvěřuj životu. Je o tebe vždy postaráno.
Jsi strážkyní a ochránkyní svého těla, života i matky Země. Amen.
propojení skladby Ave Maria J. S. Bacha s harfou a textem z nebe, text, zpěv: Petra Adámková, harfa: Romana Buaiscia
Vděčnost
Děkuji ti matko Země, děkuji ti Bože ve mně
Děkuji ti matko má Země, děkuji ti Bože ve mně
Já vím, cestu k Tobě neztratím
Já už vím, svou cestu neztratím
Děkuji ti matko Země, děkuji ti Bože ve mně
Děkuji ti matko má Země, děkuji ti Bože ve mně
Já vím, tvé světlo neztratím
Já už vím, své světlo v sobě neztratím
Děkuji ti matko Země, děkuji ti Bože ve mně
Děkuji ti matko má Země, děkuji ti Bože ve mně
Já vím, s tebou tvořím
Já už vím, svůj život si tvořím
hudba, text,zpěv: Petra Adámková
Svým lůnem rodím novou zem
Recitace : dělohy kořeny do země vnořeny
Svým lůnem rodím novou zem.
V srdci spojená s obrazemy.
/: Světa, kde láska vzkvétá, srdce lidí naplněná soucitem :/
Recitace : dělohy kořeny do země vnořeny
Svým lůnem rodím novou zem.
V srdci spojená s obrazem.
Světa, kde radost vzkvétá, lidé tvoří tu dávný sen.
Světa, kde radost vzkvétá, nebe země v propojení s člověkem.
Recitace : dělohy kořeny do země vnořeny
Svým lůnem rodím novou zem.
V srdci spojená s obrazem.
Světa, kde víra vzkvétá, lidé uctívají matku Zem.
Světa, kde víra vzkvétá, lidé se podporují navzájem.
hudba, text, zpěv: Petra Adámková
Tělo tvůj chrám
Tělo tvým chrámem je, v úctě ho měj,
Bránou je vesmírnou, sílu mu dej.
Tělo tvým chrámem je, v úctě ho měj,
Bránou je vesmírnou, lásku mu dej.
Tělo tvým chrámem je, v úctě ho měj,
Bránou je vesmírnou, sílu mu dej.
hudba, text, zpěv: Petra Adámková
Podzimní rovnodennost
Kéž jsou vyváženi, muž i žena ve mně.
Budiž požehnáno všechněm darům Země.
Kéž jsou vyváženi, muž i žena ve mně, budiž požehnáno všechněm darům ve mně.
Vděčnost cítím za poklady své duše.
K darům i zmarům nestavím se hluše
Zkušenosti k rozjímání zvu k jednomu stolu.
Odděluji zrno od plev by nezůstaly spolu.
Děkuji za moudrost , co vzešla z mých chyb.
Držet co neslouží mi, byl by marný hřích.
Kéž jsou vyváženi, muž ni žena ve mně, budiž požehnáno, všechněm darům Země.
Kéž jsou vyváženi, muž i žena ve mně, budiž požehnáno, všechněm darům ve mně.
hudba, text, zpěv: Petra Adámková
Kořeny
Dorůstáš kořenům lidského bytí,
napojen z pramenů, voda tě sytí.
Srdce tvé z kamene, otvírá brány.
Láska ven dere se, hojí staré rány.
Dorůstáš kořenům, stromy už cítí.
Hloubku tvých kořenů, radost bytí.
Napojen z pramenů lidského bytí,
dorůstáš kořenům, láska tě sytí.
hudba, text, zpěv: Petra Adámková
Setkání

Stojím, ve světle oděná, se Zemí kořeny spojená.
Zas a znova prosím Boha, ať uslyším v sobě jeho hlas.
Stojím tiše, jen můj dech. Pevná osa na zádech.
Srdce a lůno spojené, ruce v modlitbě vztažené.

Stojím, ve světle oděná, se Zemí, kořeny spojená.
Zas a znova prosím Boha, ať uslyším v sobě jeho hlas.
Jsi všude a ve všem, jaký div. A je jen tento okamžik.
V sobě Tě znovu nacházím, celé své tělo rozzářím.
V náručí Boha spočívám a nové síly nabírám.

Stojím, ve světle oděná, se Zemí kořeny spojená.
Zas a znova prosím Boha, ať uslyším v sobě jeho hlas.
Co vzejde z tohoto setkání, šeptají andělé mi do dlaní.
Nevím, je to jen krátce. Ke slovu hlásí se intuice.
Co s tebou ladí či neladí, tvé srdce s láskou Ti poradí.

Stojím, ve světle oděná, se Zemí kořeny spojená.
Srdce a lůno spojené, ruce v modlitbě vztažené.
hudba, text, zpěv: Petra Adámková
Buď vůle tvá
Buď vůle tvá /: buď vůle tvá :/
/: Odevzdávám se a přijímám :/
Dotyk tvůj.
Buď vůle tvá /: buď vůle tvá :/
/: Otevírám se a přijímám :/
Život svůj.
Buď vůle tvá /: buď vůle tvá :/
/: Otevírám se a přijímám :/
Zázrakům.
Recitace: Buď vůle tvá, tady a teď,
s pokorou a láskou přijímám,
přijímám svůj život, přijímám tebe
a přijímám sebe.
hudba, text, zpěv: Petra Adámková

Živlové písně

Máš li touhu vyladit se s elementy, spojit se s Vodou, Ohněm, Zemí a Větrem a nasát jejich poselství pro Tvůj život. Co je venku, je i uvnitř.

Voda
Voda. Čirá, průzračná, jemná i dravá.
Omývá, čistí, napájí. Nořím se do ní, hladím ji.
Uvolňuji se, pouštím, odpouštím.
Odevzdávám se a pluji, jsem kapkou, kapkou v moři, jsem vodou, jsem kapkou čirou.
hudba, text: Petra Adámková, koshi zvonek element Voda
Oheň
Oheň. Plamínek života i spalující touha, radost, vášeň i odvaha.
Zahřívá mně, vyzývá k odvaze. Pojď, projdi, očistím tě.
Neboj se, zůstaneš, jsi přeci světlem.
A já zapaluji svůj plamen, otevírám své srdce a kráčím.
Kráčím s láskou a důvěrou.
hudba, text: Petra Adámková, koshi zvonek element Oheň
Země
Země. Hmota, tělo, náruč matky i domov nás všech.
Z výšky modrá, zelená, hnědá i bílá, komu by se nelíbila.
Proměnlivá, trpělivá, milující, silná i spravedlivá.
Ráda brouzdám rosou, mám nohy na Zemi a cítím spojení, cítím své kořeny.
A v jádru Země oheň, pradávný dech.
Matka Zem volá a je to na nás všech!
hudba, text, zpěv: Petra Adámková, koshi zvonek element Země
Vítr
Vítr. Studený, teplý, mírný i ničivý, chaos, řád i proměna.
Je všude a nikde, zvesela vane si do tance života.
Nic není stálé a všechno je možné.
Cítíš mou volnost, nadhled, pohyb i sílu?
Nadechni se, rozleť se do všech směrů! Donesu tě ke hvězdám.
Tak nebraň se člověče, povol své sevření, pusť se a leť!
hudba, text, zpěv: Petra Adámková, koshi zvonek element Vítr


Zpívání Zemi - improvizace na shruti box

Hraji a zpívám Zemi. Shruti box je mi oporou, kolem kterého ve volné improvizaci zním, svobodně, neřízeně. Vnímám krásu krajiny kolem sebe a nechám se vést.

Zastav se, nadechni a vydechni, sklouzni do těla, uvědom si své nohy, své kořeny i spojení se Zemí, uvolni stažení v pánvi a jen tak chvíli zůstaň, pozoruj krajinu kolem sebe a poslouchej.

Odvaha
volná improvizace shruti box, zpěv: Petra Adámková
Pohlazení
volná improvizace shruti box, zpěv: Petra Adámková
Strom ve větru
volná improvizace shruti box, zpěv: Petra Adámková
V lukách
volná improvizace shruti box, zpěv: Petra Adámková
Křehké rozjímání
volná improvizace shruti box, zpěv: Petra Adámková
Svobodná
volná improvizace shruti box, zpěv: Petra Adámková
Jen tak
volná improvizace shruti box, zpěv: Petra Adámková
Proměny
volná improvizace shruti box, zpěv: Petra Adámková


Písně pro obřady, cermonie, rituály a ženské kruhy

Krátké nápěvy, které mi přišly při toulkách přírodou či v reakcích na prožívané životní situace a vyjadřují moje poznání z cesty života.

Volání
Ženo divá, čarokrásná, ženo milá, zastav, stůj.
Ženo divá, čarokrásná, tak se usměj, dýchej, jen tak buď.
Zastav se na chvíli, mysl svou utiš, ucítíš mocný proud, čeho se bojíš.
Raduj se, tanči, maluj a zpívej, v svobodě, lásce život užívej.
text, hudba, zpěv : Petra Adámková
Spojení
Já jsem místem spojení – nebe a země
Já jsem místem tvoření – všeho i sebe
Já jsem místem zrození – dětí země
Já jsem místem spojení – tebe i sebe
Já jsem místem spojení
text, hudba, zpěv : Petra Adámková
Divoká
Divoká, divoká, já jsem. Divoká, trochu divoká, já jsem.
Divoká, uvnitř divoká, já jsem. Divoká, prý moc divoká, já jsem.
Divoká, kočka divoká, já jsem. Divoká, prý moc divoká, já jsem.
Divoká, uvnitř divoká, já jsem. Divoká i divoká prostě jsem.
Dnes nehoří hranice, ženy mohou projevit své schopnosti, mít touhy a sny žít v pravdě a lásce, cítit se, milovat a tvořit.
Divoká, divoká já jsem. Divoká, trochu divoká já jsem.
Divoká, uvnitř divoká já jsem. Divoká, prý moc divoká, já jsem.
Divoká, kočka divoká, já jsem. Divoká, prý moc divoká, já jsem.
Divoká, uvnitř divoška, já jsem. Divoká, divoká, no tak jsem!
hudba, text, zpěv: Petra Adámková / buben: Jiří Lukášek
Odevzdávám
Odevzdávám, odevzdávám, pouštím.
Odevzdávám, odevzdávám, pouštím, propouštím.
Odevzdávám, odevzdávám, pouštím, odpouštím.
Krví se spojuji s Matkou Zemí, odevzdávám, pouštím, odpouštím.
Odevzdávám, odevzdávám, pouštím.
Odevzdávám, odevzdávám, pouštím – propouštím.
Odevzdávám, odevzdávám, pouštím – odpouštím.
Své lůno očišťuji, krví tělo vyživuji, odevzdávám, pouštím.
Odevzdávám, odevzdávám, pouštím.
Odevzdáván, odevzdávám, pouštím, propouštím.
Odevzdávám, odevzdávám, pouštím, odpouštím.
Vydechuji, uvolňuji, očišťuji tělo své i Matku Zemi
text, hudba, zpěv : Petra Adámková
Živlová
Jsem strom pevně stojící
Jsem voda volně plynoucí
Jsem oheň v srdci hořící
Jsem láska život chránící
autor neznámý / zpěv: Petra Adámková
Důvěra
Sílu a odvahu mám, důvěru pravou znám.
Důvěru v život sám s důvěrou prožívám.
Lásku v srdci k sobě mám, důvěru pro život sám.
Důvěru v sobě mám, důvěru prožívám.
Důvěru mám, sílu svou znám, s důvěrou ji užívám.
Důvěru mám, důvěru pro život sám.
Důvěřuji životu, důvěřuji sobě, důvěřuji tobě.
text, hudba, hra na kalimbu, zpěv: Petra Adámková
Náruč matky
S láskou v sobě kolíbu tě, s láskou k tobě obejmu tě.
S láskou v sobě vyslechnu tě, s láskou k tobě pochopím tě.
S láskou v sobě zahřeju tě, s láskou k tobě uvidím tě.
S láskou v sobě s láskou k tobě. S láskou k tobě s láskou k sobě.
text, hudba, hra na kalimbu, zpěv: Petra Adámková
Já jsem
Já jsem, já jsem láska, já jsem láska i světlo.
Nic i prázdno. Já jsem.
Já jsem, já jsem lidská bytost, jsem tady,
tady na Zemi, cítím, dýchám a žiji. Já jsem.
text, hudba, zpěv: Petra Adámková
Ty můžeš
Můžeš být světlem ve tmě a přesto být neviditelná,
můžeš jen v tichu být a mír ze srdce vyzařovat do všech koutů světa.
Můžeš být láskou a tančit s časem a zpívat s anděly.
Ty můžeš, jestli chceš.
hudební aranžmá, zpěv, hra na kalimbu: Petra Adámková
S pokorou k zemi
S láskou a pokorou žij k Zemi,
s láskou a pokorou žij na Zemi
text, hudba, zpěv : Petra Adámková
Kořeny
Dorůstáš kořenům lidského bytí,
napojen z pramenů, voda Tě sytí.
Srdce Tvé z kamene otvírá brány.
Láska ven dere se, hojí staré rány.
Dorůstáš kořenům, stromy už cítí.
Hloubku Tvých kořenů, radost bytí.
Napojen z pramenů lidského bytí,
dorůstáš kořenům, láska Tě sytí.
text, hudba, zpěv: Petra Adámková
Buď vůle tvá
Buď vůle Tvá, buď vůle Tvá, buď vůle Tvá.
Odevzdávám se a přijímám dotyk Tvůj.
Buď vůle Tvá, buď vůle Tvá, buď vůle Tvá.
Otevírám se a přijímám život svůj.
Bud vůle Tvá, buď vůle Tvá, buď vůle Tvá.
Odevzdávám se a přijímám, zázrakům.
Buď vůle Tvá, s pokorou a láskou, tady a teď přijímám svůj život,
přijímám Tebe a přijímám sebe.
text, hudba, zpěv: Petra Adámková ??
Mantra 5 elementů
?
Vděčnost
Děkuji ti matko Země, děkuji ti Bože ve mně
Děkuji ti matko má Země, děkuji ti Bože ve mně
Já vím, cestu k Tobě neztratím
Já už vím, svou cestu neztratím
Děkuji ti matko Země, děkuji ti Bože ve mně
Děkuji ti matko má Země, děkuji ti Bože ve mně
Já vím, tvé světlo neztratím
Já už vím, své světlo v sobě neztratím
Děkuji ti matko Země, děkuji ti Bože ve mně
Děkuji ti matko má Země, děkuji ti Bože ve mně
Já vím, s tebou tvořím
Já už vím, svůj život si tvořím
hudba, text,zpěv: Petra Adámková
Svým lůnem rodím novou zem
Recitace : dělohy kořeny do země vnořeny
Svým lůnem rodím novou zem.
V srdci spojená s obrazemy.
/: Světa, kde láska vzkvétá, srdce lidí naplněná soucitem :/
Recitace : dělohy kořeny do země vnořeny
Svým lůnem rodím novou zem.
V srdci spojená s obrazem.
Světa, kde radost vzkvétá, lidé tvoří tu dávný sen.
Světa, kde radost vzkvétá, nebe země v propojení s člověkem.
Recitace : dělohy kořeny do země vnořeny
Svým lůnem rodím novou zem.
V srdci spojená s obrazem.
Světa, kde víra vzkvétá, lidé uctívají matku Zem.
Světa, kde víra vzkvétá, lidé se podporují navzájem.
hudba, text, zpěv: Petra Adámková
Tělo tvůj chrám
Tělo tvým chrámem je, v úctě ho měj,
Bránou je vesmírnou, sílu mu dej.
Tělo tvým chrámem je, v úctě ho měj,
Bránou je vesmírnou, lásku mu dej.
Tělo tvým chrámem je, v úctě ho měj,
Bránou je vesmírnou, sílu mu dej.
hudba, text, zpěv: Petra Adámková
Podzimní rovnodennost
Kéž jsou vyváženi, muž i žena ve mně.
Budiž požehnáno všechněm darům Země.
Kéž jsou vyváženi, muž i žena ve mně, budiž požehnáno všechněm darům ve mně.
Vděčnost cítím za poklady své duše.
K darům i zmarům nestavím se hluše
Zkušenosti k rozjímání zvu k jednomu stolu.
Odděluji zrno od plev by nezůstaly spolu.
Děkuji za moudrost , co vzešla z mých chyb.
Držet co neslouží mi, byl by marný hřích.
Kéž jsou vyváženi, muž ni žena ve mně, budiž požehnáno, všechněm darům Země.
Kéž jsou vyváženi, muž i žena ve mně, budiž požehnáno, všechněm darům ve mně.
hudba, text, zpěv: Petra Adámková

Menstruační skladba

Menstruace ženy je její pravidelnou očistou. Po operaci dělohy jsem si pokládala otázku, jak prožívat cyklicitu, jak nahradit důležitý pravidelný menstruační cyklus.

Když ze srdce pokládáte otázku, odpověď přijde. Na úplněk ve štíru přišel text, na další úplněk ve střelci (na mé narozeniny) byla zrealizována nahrávka. Vše se pak propojilo s bylinnou napářkou, krásným a praktickým nástrojem pro očistu lůna.

Jeden poslech – jeden doporučený cyklus 5 minut. Jednoduché dávkování

Odevzdávám
Odevzdávám, odevzdávám, pouštím
Odevzdávám, odevzdávám, pouštím, propouštím
Odevzdávám, odevzdávám, pouštím, odpouštím
Krví se spojuji s Matkou Zemí,
odevzdávám, pouštím, odpouštím
Odevzdávám, odevzdávám, pouštím
Odevzdávám, odevzdávám, pouštím – propouštím
Odevzdávám, odevzdávám, pouštím – odpouštím
Své lůno očišťuji, krví tělo vyživuji,
odevzdávám, pouštím
Odevzdávám, odevzdávám, pouštím
Odevzdáván, odevzdávám, pouštím, propouštím
Odevzdávám, odevzdávám, pouštím, odpouštím
Vydechuji, uvolňuji, očišťuji tělo své i Matku Zemi
text, hudba, zpěv : Petra Adámková